“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.
Als je ver wil komen, zoek dan de samenwerking.”

Cornelis Lemstra

Chief Operating Officer

Maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau

LINKIT vindt het belangrijk om een duurzame omgeving te creëren en te onderhouden voor mens en planeet. Naast de diverse inspanningen die de organisatie op dit gebied levert voor zaken als human capital en CO2 emissiereductie, is ook (lokale) maatschappelijke betrokkenheid een van de terreinen waarop LINKIT haar steentje bijdraagt. Dit gebeurt op een zeer relevante wijze.

Samenwerking basisschool De Twaalfruiter


In 2014 is de samenwerking met basisschool De Twaalfruiter in Vleuten gestart op initiatief van LINKIT. Binnen deze samenwerking ontwikkelen LINKIT en de basisschool samen aanvullend lesmateriaal waarmee IT-vaardigheden in groepen 7 en 8 op het lesprogramma komen te staan. De school heeft reeds lesmateriaal waarmee kinderen basis IT-vaardigheden leren en zelfs een begin maken met programmeren. LINKIT vult dit verder aan met financiële ondersteuning om benodigde hardware aan te kunnen schaffen. Maar het belangrijkst is de ondersteuning van medewerkers van LINKIT die als gepassioneerd gastdocent optreden en daarmee verdieping aanbrengen en kinderen de kans geven in aanraking te komen met het programmeren van software.

De Slimme Stad


Middels het project van 'De Slimme Stad' programmeren kinderen van groepen 7 slimme functies in een stad, waarbij gebruik gemaakt wordt van sensoren, LED's en servomotoren. De logica wordt uitgevoerd in een Arduino Controller en wordt geprogrammeerd in een aangepaste versie van het programma Scratch. Door het slepen van blokken zijn hiermee de basisprincipes van programmeren zoals loops, if-else statements en digitale/analoge output- en input in het programma te verwerken. Het project gaat niet alleen over programmeren. Ook creatieve vaardigheden, samenwerken en plannen is belangrijk, en daarom houdt het alle kinderen betrokken en enthousiast. LINKIT begeleidt het project, verzorgt de hardware en ondersteunt bij de eindpresentatie voor ouders en schoolgenoten.

Gallerij